Afkølingstarif

Fra fyringssæsonnen 2018-2019 indfører vi tarif på afkølingen af returvandet.

Læs vores folder om afkølingstariffen.

Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme ønsker at sætte fokus på nedbringelse af ledningstabene i vores fjernvarmesystem. Vi vil derfor indføre en tarif på returtemperaturen.

Baggrund:

Alle forbrugere bor ikke lige tæt på varmecentralen, og har derfor ikke samme fremløbsstemperatur og samme mulighed for at afkøle fjernvarmevandet lige meget. Men alle har mulighed for at køle fjernvarmevandet ned til næsten samme returtemperatur. Afkøles fjernvarmevandet ikke tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen for hurtigt. Derved stiger energiforbruget til de pumper der skal pumpe vandet rundt. Temperaturen i returledningen stiger også med øget ledningstab til følge. Det betyder miljøet belastes og fjernvarmeværkets energiudgifter stiger, og derfor bliver prisen for fjernvarmen dyrere for os alle.

 Hvordan virker tariffen på returtemperatur?

  • Hvis din returtemperatur er under 30 0C belønnes du.
  • Hvis din returtemperatur er mellem 30 og 40 0C sker der ingen regulering.
  • Hvis din returtemperatur er over 40 0C skal du betale ekstra.

 Alle temperaturer er gennemsnitlige målt over et år.

Eksempel på regulering for god afkøling:
Hvis din returtemperatur er under 30 0C vil din regning blive reguleret ned med 10 kr./ 0C/MWh.
Eksempel. Du bruger 18 MWh om året og har en returtemperatur på 27 0C.
Regulering: 10kr. * (30-27) 0C * 18 MWh = 540 kr.
Så du vil kunne spare 540 kr. om året ved at have en god afkøling.

Eksempel på regulering for dårlig afkøling:
Hvis din returtemperatur er over 40 0C vil din regning blive reguleret op med 10 kr./ 0C/MWh.
Eksempel. Du bruger 18 MWh om året og har en returtemperatur på 45 0C.
Regulering: 10kr. * (45-40) 0C * 18 MWh = 900 kr.
Du vil altså hvert år skulle betale 900 kr. ekstra, så længe dit anlæg kun køler ned til 45 0C.

Fyringssæsonen 2017-2018 betragtes som indkøringsår, hvor der ikke foretages regulering af regningen, så man kan nå at få indreguleret sit anlæg inden tariffen træder i kraft for fyringssæsonen 2018-2019.

Er du i tvivl om hvordan du skal indregulere dit anlæg skal du kontakte en VVS installatør for hjælp med denne indregulering/ ombygning.

Hvordan kontrollerer du, om boligens returtemperatur er tilfredsstillende?

Brug app’en e-forsyning, og følg med i din returtemperatur. Hvis du lader app’en lave et ”Beregnet årsregnskab” kan du se om du evt. ville skulle havde din regning reguleret pga. returtemperaturen.

Temperaturgrænser og tariffer er ikke gældende for fyringssæsonnen 2017-2018, og er kun til brug for demonstration af tariffens virkning.

For mere info se bestyrelsens beretning for 2016-2017 side 7